Re√ľnievereniging voormalig

3e  Regiment Huzaren Prins Alexander

 

DOELSTELLING

 

 

Deze website heeft tot doel de reunievereniging voormalig 3e regiment huzaren Prins Alexander te ondersteunen en informatie voor belangstellenden en haar leden te delen.

Wij hopen met dit initiatief dat regimentsgenoten zich aansluiten en de bezoekers ( vrienden)  te stimuleren hun verbondenheid te tonen zodat het gezelschap groeit.

 Wij proberen de onderlinge band en kameraadschap in stand te houden door het jaarlijks houden van een bijeenkomst voor de ingeschreven leden van onze vereniging.

 

Re√ľnievereniging voormalig 3e Regiment Huzaren Prins Alexander.

  • Laatste bijdrage: donderdag 01 juni 2023.