DOELSTELLING

De activiteiten van het regiment RHPA zijn bij het fuseren met de andere tankregimenten tot een tankregiment stop gezet.
Regiment Huzaren Prinses Catherina Amalia (RHPCA) ( www.rhpca.nl) biedt nu onderdak aan alle personen die bij de "stamregimenten"gediend hebben.
Er is nog een reünievereniging van oud RHPA'ers ( www.rhpa.nl), waarbij aangetekend dat deze vereniging een stip op de horizon ( 2027) heeft gezet en zich daarna zal opheffen.

Van beide kan men lid worden.

Reünievereniging voormalig 3e Regiment Huzaren Prins Alexander
Doelstelling: Vriendschapsband binnen het regiment te bevorderen  en onderhouden.
Het is mogelijk, als men bij RHPA heeft gediend, om lid te worden van deze reünievereniging. De jaarlijkse reünie biedt bij uitstek de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vriendschapsbanden te herstellen en oude koeien uit de sloot te halen.
De reünievereniging telt momenteel 70 betalende leden uit alle rangen en standen.
Aanmelden en informatie bij de secretaris. ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
De jaarlijkse bijdrage is €10,- en wordt gebruikt voor organisatie en realisatie van de jaarlijkse bijeenkomst.
Uiteraard wordt per evenement bekeken of nog een financiële aanvulling noodzakelijk is.

Vereniging RHPCA
De vereniging RHPCA stelt zich ten doel het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Huzaren Prinses Catherina Amalia zijn ontstaan. Tevens ondersteunt de vereniging RHPCA de commandant van het regiment bij: traditiehandhaving; bevorderen saamhorigheid; het blijven eren en gedenken van alle gevallenen van het regiment; het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging, in het bijzonder de veteranen; en het naar buiten toe uitdragen van het regiment.
Alle personen die dienen of hebben gediend bij eenheden behorende bij het Regiment Huzaren Prinses Catherina Amalia, dan wel de stamregimenten ( RHvS, RHPA en RHPO) worden aangemoedigd om zich via deze website aan te melden als lid.
Jaarlijks een BBQ na de Algemene Ledenvergadering.
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Wel vragen zij een eigen bijdrage bij deelname aan bijeenkomsten.