Achterzijde Standaard RHPA  

De Standaard van het Regiment Huzaren Prins Alexander was in het verleden het baken van de locatie van de commandant. Als de Standaard was veroverd of in vijandelijke handen was gevallen werd het regiment als verloren beschouwd. Heden ten dage heeft de Standaard meer een symbolische betekenis.

Omdat de Standaard te paard moest worden meegevoerd heeft deze een kleinere afmeting als een vaandel. Het doek van de Standaard meet 50X50 cm en ook de standaardstok is korter dan de vaandelstok.

De Standaard geeft de verbondenheid met het Koningshuis aan en wordt dan ook uitgereikt door de regerend vorst.

 Voorzijde Standaard RHPA

De vernieuwde Standaard van ons Regiment is op 07-12-1972 uitgereikt door Prins Bernard en op het Standaarddoek is dan ook de voorletter geborduurd van de regerend vorst. In 1972 was dit Koningin Juliana.

Verder zijn op de Standaard een 2-tal krijgsverrichtingen geboruurd namelijk deelname van het Regiment aan de 10-daagse veldtocht en in 1815 de slag bij Quatre-Bras.

Het standaarddoek is bevestigd aan een houten standaardstok met een diameter van 3,2 cm, meet een lengte van 2 meter en bovenin is de standaardtop van messing aangebracht.

De standaardtop, ontworpen door beeldhouwer Gilles Lambert Godechart ( 1750-1835) toont de liggende Statenleeuw op een voetstuk en daaronder een lauwerkrans.

In zijn rechter klauw draagt de leeuw een opgeheven zwaard, zijn linker klauw rust op een bundel van 7 pijlen, als symbool voor de oorspronkelijke 7 provincien en samenwerking hiertussen.

Bij het vooraanzicht van het Standaarddoek dient de leeuw met de kop naar links gewend de toeschouwer aan te kijken.

Het voetstuk waarop de leeuw rust meet 17 cm ( lengte) bij 7 cm ( breedte) bij 7 cm ( hoogte). Op de korte zijde hiervan staat in hoogrelief de gekroonde naamletter van de Koning(in). Omsloten door een slang in hoogrelief, die zichzelf in de tsaart bijt ( ouroboros) als symbool voor de keer op keer hernieuwde band tussen het Regiment met Koning(in) en Vaderland staat op de lange zijde het opschrift Koning(in) en Vaderland.

Onder het voetstuk maar boven het standaarddoek bevindt zich een eikenkrans als symbool voor getoonde militaire moed. Aan de eikenkrans is een buis bevestigd waaraan het goudkleurige koord met 2 ongelijke vaandelkwasten wordt vast gemaakt. Indien van toepassing worden hieraan ook de aan de eenheid verleende dapperheidsonderscheidingen en/of cravattes bevestigd.

Tijdens officiele gelegeheden en als Regiments leden de eed of belofte aflegde werd het standaard ontplooid. De Standaard wordt bewaakt door een Standaardwacht bestaande uit een commanderend officier, een onderofficier, de Standaarddrager en 4 huzn/kpls. De Standaardwacht volgt nooit de bevelen van de troepencommandant maar alleen de bevelen van de commandant standaardwacht. Tijdens officiele gelegenheden wordt de Standaard altijd apart opgenomen in de opstelling en krijgt hiervoor ook de noodzakelijke eerbewijzen.

Vroeger werd de standaard gevoerd en gedragen door de jongste officier, maar sinds 1950 wordt de Standaard gedragen door de oudste onderofficier van het Regiment. Lijst Standaarddragers van het Regiment