Dit was een mobilisabel bataljon waarvan de tanks gereed stonden in een mobilisatie complex en het personeel moest worden opgeroepen.