DOELSTELLING

Deze website heeft tot doel de reunievereniging voormalig 3e regiment huzaren Prins Alexander te ondersteunen en informatie voor haar leden te delen.

Wij proberen de onderlinge band en kameraadschap in stand te houden door het jaarlijks houden van een bijeenkomst voor de ingeschreven leden van onze vereniging.