Re√ľnievereniging voormalig

3e  Regiment Huzaren Prins Alexander

 

DOELSTELLING

 

 

Deze website heeft tot doel de saamhorigheid van alle Regimenstgenoten en vrienden van het Regiment te bevorderen in de ruimste zin van het woord.

 

Wij hopen met dit voornemen dat regimentsgenoten zich aansluiten en de bezoekers ( vrienden)  te stimuleren hun verbondenheid te tonen zodat het gezelschap groeit.

 

Vanwege de opheffing van 101 tankbataljon (2007) van Regiment Huzaren Prins Alexander en meer recentelijk (2012) de opheffing van de gehele zware Cavalerie willen wij proberen de onderlinge band en kameraadschap in stand te houden.

 

De website kan dienen als een informatie-platform voor te houden bijeenkomsten, evenementen.

 

Re√ľnievereniging voormalig 3e Regiment Huzaren Prins Alexander.

  • Laatste bijdrage: woensdag 25 november 2020.