Voor aanvraag van lidmaatschap van de reunievereniging, vragen en aanvullingen over de website kunt U contact opnemen met de secretaris via email.