Ongetwijfeld volgt u het nieuws op de voet en weet u inmiddels welke maatregelen onze regering heeft getroffen om het covid-19 virus in te dammen.

Deze maatregelen hebben tot gevolg dat onze jaarlijkse reünie in de maand mei van dit jaar geen doorgang zal vinden.

Naar aanleiding van toekomstige ontwikkelingen zal het bestuur medio september kijken of de reünie alsnog wordt gehouden in het najaar of dat het verstandig is deze door te zetten naar 2021.

Uiteraard volgt het bestuur de ontwikkelingen met grote interesse.

Blijf gezond en let een beetje op elkaar.

Vriendelijke groet,

Ton Mulder

Secretaris