Secretariaat: Azuriet 16, 3831 VW Leusden. Website: www.rhpa.nl

 

Leusden, 20 maart 2019

 

Aan leden en begunstigers van de vereniging,

 

Mijne heren,

Het bestuur heeft het genoegen U nadere informatie te verstrekken over de a.s. reünie die zal worden gehouden op donderdag 23 mei 2019. Voor de eerste maal zal het uitstapje worden afgesloten met de regiments BBQ Onderofficieren RHPA in gebouw O ( voormalig officiersmess)

 

Namens onze voorzitter mag ik U hierbij uitnodigen om aan deze reünie deel te nemen. Er wordt weer gestart vanuit de Bernhardkazerne te Amersfoort.

Vanaf 10.00 uur wordt U ontvangen met koffie en gebak in gebouw O ( oude officiersmess) en aansluitend welkom geheten door onze voorzitter.

Uiterlijk 11.00 uur vertrekken wij per bus vanaf gebouw O naar de lunch locatie in de omgeving van Olst. Aansluitend zullen wij een bezoek brengen aan de IJssellinie.

De terugkeer in Amersfoort is rond 16.30 uur om daar aansluitend de jaarlijkse korte jaarvergadering te houden en na het aperitief rond 18.00 uur van de regiments BBQ te gaan genieten. Het einde van de dag zal tussen 19.30 en 20.00 uur zijn. De hiervoor beschreven dagindeling is een gedacht verloop en genoemde tijdstippen kunnen eventueel wijzigen. De kosten voor deze dag bedragen € 10, - per persoon.

 

Wilt U deelnemen aan de reünie dan wordt U verzocht dit bedrag (voor 9 mei 2019) over te maken naar rekening NL23INGB0004098438 van penningmeester reünievereniging vm. 3e Regiment Huzaren Prins Alexander te Leusden.

Ook is er de mogelijkheid voor hen die, om wat voor reden dan ook, niet willen deelnemen aan het uitstapje maar wel aan de jaarvergadering en/of aansluitend de regiments BBQ. De kosten hiervoor bedragen € 5, - per persoon en gaarne duidelijk vermelden: “ALLEEN BBQ”. Ook dit bedrag gaarne overmaken voor 9 mei 2019.

Deelname aan de reünie is alleen mogelijk indien de contributie 2018 is voldaan! Door de regimentsadjudant zullen persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd aan hen die geen lid zijn van onze reünievereniging.

U bent ingeschreven als deelnemer wanneer het bedrag is bijgeschreven op voornoemde rekening. Zorg ervoor op tijd te zijn met uw opgave zodat wij de aantallen kunnen doorgeven aan de betreffende instanties. Wat wij bestellen moeten wij ook betalen. Er vindt alleen restitutie plaats in noodgevallen tot 50%.

Gedurende de gehele dag is er een mobiele nummer ter beschikking voor informatie en eventuele noodgevallen t.w. xxxxxxxxxx12 (Ton Mulder).

Agenda voor de jaarvergadering: 1. Opening door voorzitter. 2. Notulen jaarvergadering 15 mei 2018.

  1. Mededelingen secretaris. 4. Mededelingen penningmeester. 5. Verslag kascontrole-commissie. 6. Wat ter tafel komt. 7. Rondvraag en sluiting.

Het bestuur hoopt U en Uw eventuele partner op 23 mei 2019 in Amersfoort te mogen begroeten.

Met rode huzarengroet,

A.P.Mulder

Secretaris

NB: vanwege eventuele calamiteiten wordt U verzocht een telefoonnummer van de achterblijvers door te geven aan de secretaris. ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)