VERBINDEND MONUMENT

Het bestuur der V.O.C. vraagt uw aandacht voor het initiatief van ons zeer gewaardeerd V.O.C. lid en Indië-veteraan oud res Elnt Gerard van der Lee (1927) om een Verbindend Monument te ontwerpen ter ere van alle teruggekeerde veteranen als dank voor hun plichtsbesef, hun trouw en de door hen doorstane moeilijke tijden, angsten, hun verdriet om gevallen kameraden, opgelopen verwondingen, geleden pijn en verwarring. Het Verbindend Monument met de titel WIJ STAAN MAAR RONDOM DIE KUIL zal op 1 september 2018 onthuld worden in het Herdenkingspark Roermond, tussen het Nationaal Indië Monument en het Monument Vredesoperaties.         

Meer informatie vindt U hier ( NIM Flyer)

Fondsenwerving is in volle gang en wij roepen u gaarne op om dit initiatief financieel te steunen en uw bijdrage over te maken naar bankrekening IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 van het Nationaal Indië Monument (NIM) te Roermond.