Reünie voor cavaleristen en beëdiging RHB

Op donderdagmiddag 13 september 2018 worden in de stad Amersfoort op de Hof nieuwe regimentsleden beëdigd op de standaard van het Regiment Huzaren van Boreel. Aansluitend wordt er ’s avonds voor alle actief dienenden en oudgedienden van de cavalerie een reünie georganiseerd op de Bernhardkazerne. Het thema van deze reünie is het met elkaar delen van uitzendervaringen. Er worden gesprekshoeken ingericht voor de veteranen van de Bosnië-, Irak-, Afghanistan-, Mali- en Individuele VN-missies, en voor de oudgedienden van de Noord-Duitse Laagvlakte tijdens de Koude Oorlog. Belangstellenden van alle cavalerieregimenten zijn hierbij van harte uitgenodigd. Zie de website www.huzarenvanboreel.nl